Yerden Isıtma Tesisatı

yerden

Döşeme üzerindeki şap içine, belli aralıklarla döşenen borulardan düşük sıcaklıkta su geçirilerek yapılan ısıtma şeklidir. Bazı özel uygulamalarda boru yerine, elektrikli ısıtıcı kablo ve levhalar kullanılmaktadır.
Yerden ısıtma ile ilgili mekanik tesisat hesapları, değişkenlere bağlı olarak, ışıma ve taşınım ile aktarılan ısı miktarlarını ve kanatçık verimlerinin hesaplandığı bir dizi ısı transferi formülleriyle yapılır. Optimum sonucun bulunması için değişkenler sürekli değiştirilerek sonuçlar gözden geçirilir.
Yerden ısıtma tesisatında, değişik boru döşeme şekilleri vardır. Odanın gometrisi, dış cepheye bakan duvar ve pencereler döşeme şeklinde etkili olurken genelde birkaç döşeme şekli kullanılmaktadır. Döşenen borular arası mesafe (modül) azaldıkça borunun kanatçık verimi ve boru içinde dolaşan ortalama su sıcaklığıda azalır, modül arttıkça borunun kanatçık verimi ve boru içinde dolaşan ortalama su sıcaklığıda artar.
Diğer ısıtma sistemlerinden farklı olarak, yerden ısıtma tesisatında ısı ortama büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yayılır. Bundan dolayı düşük ortam sıcaklıklarında bile konforlu ısınma sağlanmış olur.
Isıtmanın büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yapılması, yerden insanın boy mesafesinde sıcaklık farkının az olması, ortamın her noktasında homojene yakın sıcaklık dağılımının olmasından dolayı yerden ısıtma sistemi diğer ısıtma sistemlerine göre çok daha konforludur.
Yerden ısıtma tesisatı düşük sıcaklıklarda çalıştığı için yoğuşmalı doğalgaz kazanları ile yüksek verim sağlanmaktadır. Yoğuşmalı kazan kullanılan ısıtma sistemlerinde, dönüş sıcaklığı ne kadar düşük olursa, sistem o kadar verimli çalışmaktadır. Doğalgaz yandığında büyük oranda su buharı oluşur. Doğalgazlı ısıtma sistemlerinde, kazan dönüş suyu sıcaklığı 50°C nin altına düştüğünde, baca gazı içindeki su buharı yoğuşmaya başlar. Yoğuşan su buharı ile suyun buharlaşma gizli ısısı ısıtma sistemine kazandırılmış olur.
Yerden Isıtma Sisteminin Avantaları:
• Dekoratiftir, ortam içinde dekoru bozan, radyatörler ve radyatör bağlantı boruları gibi görüntüler olmamaktadır.
• Konforludur, ortam içinde homojen ısınma sağlanmaktadır. Isınan hava tavanda birikmemekte, insanın boy seviyesinde düzgün ve homojene yakın sıcaklık dağılımı oluşmaktadır.
• Aşırı hava akımları, duvarlarda ve perdelerde kir oluşmaz. Ortam konfor sıcaklığı ile ısıtıcı yüzey arasındaki sıcaklık farkı arttıkça hava akımları ve hava akımlarının taşıdığı toz miktarı artmaktadır. Radyatörlü sistemlerde, radyatör sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 58 °C olurken, yerden ısıtma sisteminde zemin sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 10°C olmaktadır. Bu nedenle yerden ısıtma sistemlerinde aşırı hava akımları ve bununla beraber toz taşınması oldukça azdır.
• Düşük sıcaklıkta çalıştığı için yüksek verimli yoğuşmalı kazan ve kombiler uygundur.
• Yerden ısıtma sisteminde borular ısı izolasyon malzemesi (strofor,XPS) üzerine döşendiğinden, katlar arası ısı izolasyonu kendiliğinden yapılmış olmaktadır.
Radyatörlü sistemlere göre ömrü daha uzundur. Yerden ısıtma sistemlerinde Pe-x borular kullanıldığı için çalışma sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak ömürleri en az 50 yıldır. Radyatörler metal malzemeden yapıldığı için korozyona karşı ömürleri daha kısadır.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube